Biliçlendirme faaliyeti için Eymir Gölü yürüyüşüne katıldık.